Zavolajte nám Rezervovať bezplatnú konzultáciu

Môžem počas zavedenia implantátu pokračovať v aktivitách ktoré som robil bežne?

Pokračovať v aktivitách po implantácii je možné, avšak športovanie a iné výkonné aktivity je počas prvých dvoch týždňov po implantácii lepšie vynechať.

Ako bude ovplyvnený Váš bežný život po chirurgickom zavedení zubného implantátu?

Doba zotavenia sa po chirurgickom zákroku sa môže líšiť v závislosti na jednotlivých prípadoch. Záleži to aj od toho koľko zubných implantátov bolo zavedených, aký zložitý bol zákrok, alebo či došlo k nejakým komplikáciam. V neposlednom rade je to aj na Vás ako zvládnete celý proces hojenia a obnovy. Chirurgický zákrok zavedenia zubných impantátov prebieha v lokálnej anestéze. V prípade jednoduchého zákroku zavedenia zubného implantátu, bez komplikácii, pooperačné ťažkosti, alebo opuch bývajú mierne až žiadne. Pacienti budú môcť pokračovať v živote a v aktivitách ako obyčajne avšak trocha nepohodlia treba očakávať. Niekoľko dní po zákroku sa treba vyhnúť namáhavým aktivitám. Mäkká strava po dobu niekoľkých dní a dobrá hygiena môže byť všetko, čo je potrebné na bezproblémové hojenie. Príznaky ako je opuch a modriny je možné redukovať pomocou liekov a treba sa riadiť pokynmi Vášho implantológa. Po 7-10 dňoch sa pacient môže vrátiť k svojej normálnej strave. V niektorých prípadoch je potrebné aby pacient jedol mäkkú stravu po dobu až 6 týždňov po zákroku.

Existuje niečo, čo bude mať negatívny vplyv na hojenie zubného implantátu?

Zotavenie pacienta je ovplyvnené aj životným štýlom a tolerancie pacienta. Ak ste fajčiar, je dôležité, aby ste fajčili čo najmenej alebo pokiaľ možno vyhnúť sa fajčeniu úplne aspoň na týždeň po zavedení zubného implantátu. Fajčenie po operácii môže zvýšiť dobu zotavenia alebo spôsobiť neúspešnosť implantácie. Doba zotavenia a proces hojenia môže byť ovplyvnené fajčením, zlými stravovacími návykmi, nadmernej konzumácie alkoholu a nedostatkom starostlivosti o zuby. Dodržiavanie správnej ústnej hygieny je dôležité pri hojení. Nahromadenie povlaku v okolí zubných implantátov môže spôsobiť infekciu. Zubný lekár alebo hygienik Vám poradí ako sa starať o Vaše implantáty.

Ako dlho trvá kým sa implantát vrastie do kosti?

Zubné implantáty sa po zavedení do sánky, alebo čeľuste začnú integrovať do kosti. V niektorých prípadoch sa na implantáty okamžite nasadia trvalé korunky, alebo mostíky, Vo väčšine prípadov sa čaká na zahojenie implantátov 2-6 mesiacov po zavedení implantátov. U každého pacienta je doba vrastenia do kosti iná. Hojenie je takisto ovplivnené kvalitou kosti do ktorej sa implantát vkladal.

Leave a Comment