Môžu byť implantáty umiestnené protichodne?

Často sa nás pacienti pýtajú či môžu byť implantáty umiestnené protichodne, tak, že sa pri zhryze vzájomne dotýkajú. Odpoveď je

Čo je osseointegrácia?

Čo je osseointegrácia? Termínom „osseointegrácia“ označujeme priame spojenie medzi kosťou a povrchom implantátu. To znamená, že medzi povrchom implantátu a

Aké sú možnosti náhrady dvoch alebo viacerých priľahlých, chýbajúcich zubov?

Existuje viacero možností náhrady chýbajúcich zubov, ktoré sa odlišujú z funkčného, estetického, ako aj cenového hľadiska. Zlatým štandardom pri náhrade

Aké sú možnosti náhrady všetkých chýbajúcich zubov?

Pri strate všetkých zubov v hornej a dolnej čeľusti je najlepšou formou náhrady fixný keramický mostík, vystužený titánovou konštrukciou, ktorý

Aké sú možnosti liečby pre náhradu jedného zubu?

Je mnoho pacientov, ktorých hlavným dôvodom návštevy zubného lekára je práve možnosti liečby jedného zubu. K strate zubov v prednom

Na čo slúžia zubné implantáty?

Zubné implantáty slúžia ako náhrada koreňa zuba, ktorý je zavedený do kosti čeľuste alebo sánky na miesto chýbajúceho zubu. Ide