Môžu byť implantáty umiestnené protichodne?

Často sa nás pacienti pýtajú či môžu byť implantáty umiestnené protichodne, tak, že sa pri zhryze vzájomne dotýkajú. Odpoveď je […]

Čo je osseointegrácia?

Čo je osseointegrácia? Termínom „osseointegrácia“ označujeme priame spojenie medzi kosťou a povrchom implantátu. To znamená, že medzi povrchom implantátu a […]

Aké sú možnosti náhrady dvoch alebo viacerých priľahlých, chýbajúcich zubov?

Existuje viacero možností náhrady chýbajúcich zubov, ktoré sa odlišujú z funkčného, estetického, ako aj cenového hľadiska. Zlatým štandardom pri náhrade […]

Aké sú možnosti náhrady všetkých chýbajúcich zubov?

Pri strate všetkých zubov v hornej a dolnej čeľusti je najlepšou formou náhrady fixný keramický mostík, vystužený titánovou konštrukciou, ktorý […]

Aké sú možnosti liečby pre náhradu jedného zubu?

Je mnoho pacientov, ktorých hlavným dôvodom návštevy zubného lekára je práve možnosti liečby jedného zubu. K strate zubov v prednom […]

Na čo slúžia zubné implantáty?

Zubné implantáty slúžia ako náhrada koreňa zuba, ktorý je zavedený do kosti čeľuste alebo sánky na miesto chýbajúceho zubu. Ide […]