Zavolajte nám Rezervovať bezplatnú konzultáciu

Aké sú možnosti liečby pre náhradu jedného zubu?

Je mnoho pacientov, ktorých hlavným dôvodom návštevy zubného lekára je práve možnosti liečby jedného zubu. K strate zubov v prednom úseku chrupu dochádza najčastejšie v dôsledku úrazu, prípadne vrodenej vývojovej chyby. V postrannom úseku je najčastejšou príčinou rozsiahly zubný kaz, zlyhanie endodontického ošetrenia, menej často vrodená vývojová chyba, v dôsledku ktorej nie je zárodok trvalého zuba v kosti založený.

Je veľmi dôležité takéto chýbajúce zuby nahradiť ako v prednom, tak aj v postrannom úseku chrupu vhodnou protetickou náhradou. V opačnom prípade môže byť chýbajúci zub zdrojom viacerých problémov, zahŕňajúce ťažkosti s jedením, žuvaním, s rečou a neposlednom rade sklon a rotáciu okolitých zubov do medzery. Takéto sklonené zuby sú náchylnejšie ku kazom, môžu byť príčinou poruchy zhryzu, ochorenia ďasien a zhoršujú celkovú estetiku chrupu. Preto je veľmi dôležité poznať výhody a nevýhody jednotlivých protetických riešení, ktoré Vám môže zubný lekár ponúknuť pri chýbaní jedného zuba.

Existujú tri možnosti náhrady jedného chýbajúceho zuba:

1. Implantát

2. Fixný mostík

3. Čiastočne snímateľná zubná náhrada

dental_implants_cheaper

1. Implantát

Najvhodnejšou náhradou jedného chýbajúceho zuba je v súčasnosti zubný implantát, a to z viacerých dôvodov. Najvýznamnejším z nich je dlhodobá životnosť, pevnosť a stabilita, ako aj prevencia pred stratou kosti, ktorá sprevádza stratu zuba. Pri jeho zavádzaní nie je potrebné obrusovať susedné zuby, ako je to pri fixnom mostíku. Pôsobí ako prirodzený zub, pretože implantátová korunka sa vynára priamo z ďasna, na rozdiel od trojčlenného fixného mostíka, ktorého medzičlen sa ďasna len dotýka. Ďalšou výhodou implantátov je hygiena, rovnaká ako pri vlastnom zube, v porovnaní s fixným mostíkom, ktorého čistenie je náročnejšie a vyžaduje ďalšie hygienické pomôcky. Relatívnymi nevýhodami zubných implantátov je väčšia časová náročnosť a potreba viacerých návštev u zubného lekára.  

2. Fixný mostík

Fixný mostík je pomerne častou formou náhrady jedného chýbajúce zuba, avšak vyžaduje obrúsenie dvoch až viacerých susedných zubov, aby sa tak vytvoril priestor pre budúce korunky. Medzi týmito korunkami je fixovaný medzičlen, ktorý sa dotýka ďasna a vypĺňa priestor v mieste chýbajúceho zuba. V ojedinelých prípadoch môže prísť po obrusovaní zubov k odumretiu nervu, čo následne vyžaduje ich endodontické ošetrenie. Ďalšou nevýhodou fixného mostíka je náročnejšia hygiena a potreba výmeny, pokiaľ sa na susedných obrúsených zuboch vytvorí kaz, alebo periodontálne ochorenie.  

3. Čiastočne snímateľná zubná náhrada

Poslednou možnosťou náhrady jedného chýbajúceho zuba je čiastočne snímateľná zubná náhrada. Jej základom je živicová báza farby ďasna, v niektorých prípadoch vystužená kovom, do ktorej je vsadený náhradný zub. Táto báza zabezpečuje retenciu náhrady spolu s rôznymi typmi spôn, ktoré sa opierajú o susedné zuby. Pre väčšinu pacientov je však tento typ náhrady nepostačujúci, pretože nemajú pocit prirodzeného zuba. Niektorí z nich môžu mať dokonca problémy so žuvaním, alebo rečou.   Či sa rozhodnete pre implantát, mostík, alebo snímateľnú náhradu, záleží od viacerých faktorov. Preto by ste mali s vašim zubným lekárom prekonzultovať výhody, rovnako ako obmedzenia jednotlivých možností, predtým ako sa rozhodnete pre daný typ zubnej náhrady.  

Leave a Comment