Zavolajte nám Rezervovať bezplatnú konzultáciu

Smile Clinic aktuálne k situácii COVID -19

Ako zdravotnícke zariadenie poskytujúce základné služby sú naše kliniky Implant & Smile Clinic opäť otvorené, aby slúžili pacientom s naliehavými alebo nevyhnutnými potrebami v oblasti zubného zdravia.

V tomto období krízy zubná klinika Implant Clinic v súlade s pokynmi ministerstva zdravotníctva preorientovala svoje služby, na naliehavé a neodkladné ošetrenia chrupu a odstránili sme naše bežné služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Ochorenia chrupu a parodontu majú dôležitý vplyv na celkové zdravie človeka. Implant Clinic je pripravená poskytovať služby pacientom a zároveň  predchádzať šíreniu nákazy COVID-19. Zvýšili sme naše vysoké štandardy dezinfekcie a sterilizácie aby sme dôkladne chránili ako seba tak aj Vás. Dodržiavame všetky súčasne vládne nariadenia a medzinárodné a smernice týkajúce sa poskytovania zubného lekárstva.

Implant Clinic je tu pre Vás.

Máte otázky?

Zavolajte nám: +421 949 007 179

Leave a Comment