Akútne zubné ošetrenie – Covid -19

Smile Clinic dočasne pozmenila dostupné služby tak, aby sme poskytovali hlavne neodkladnú a nevyhnutnú stomatologickú starostlivosť o pacientov s bezprostrednými zdravotnými potrebami, vrátane bolesti alebo infekcie. Smile Clinic plní všetky pokyny ministerstva zdravotníctva a metodické usmernenia  v oblasti poskytovania zubnej starostlivosti.

Slovensko promptne reaguje na súčasné ohrozenie nákazy COVID-19.  Usilovne pracujeme na tom, aby sme zvážili nové poskytnuté  informácie dané štátom a aby sme vždy pracovali v najlepšom záujme našich pacientov, spolu s našimi kolegami zdravotníckymi pracovníkmi. 

Slovensko reaguje na súčasné ohrozenie nákazy COVID-19 príkladom. Sledujeme najnovšie usmernenia vlády Slovenskej republiky a MZ SR,  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme poskytnuté nariadenia dodržiaval a pracovali v najlepšom záujme našich pacientov a celého personálu. 

Celý tím Smile Clinic je zložený z takmer 60 stomatologických špecialistov – lekárov, chirurgov, implantológov, zdravotných sestier, koordinátorov pacientov, vodičov, zubných technikov, IT pracovníkov, administratívnych pracovníkov, upratovacieho personálu a všetci sme sa  zaviazali robiť to, čo je pre našich pacientov najlepšie.

Dôležitejšie však ako to, kým sme, je však to, komu slúžime. 

Až 450 000 ľudí na Slovensku – ~ 15% dospelej populácie – trpí vážnou stratou zubov a klinickými stavmi, ktoré s ňou často súvisia – rozsiahlymi zubnými kazmi, infekciou, výraznou bolesťou a súvisiacimi systémovými zdravotnými problémami.

V takýchto prípadoch nie je voľba pokračovať v liečbe často voliteľnou možnosťou, ale skôr nevyhnutnosťou. Je to rozhodnutie ako vznikajúce ochorenie zastaviť, odstrániť infekciu, zmierniť bolesť a obnoviť zdravie. Počas tejto celosvetovej krízy sme preorientovali naše postupy na vyšetrenie zubných núdzových situácií (aktívna infekcia, abscesy, chronická bolesť) a odstránili sme bežné služby ako napríklad sú preventívne prehliadky.

Toto nás viedlo k tomu, prečo sme znovu otvorili naše dve pobočky v Bratislave a Piešťanoch. Zubná klinika Smile Clinic zostáva pre Vás  otvorená, aby slúžila pacientom, ktorí nás naozaj potrebujú.

Najčastejšie vyhľadávanie pohotovostných služieb súvisí hlavne s chrupom – bolesťou zubov. 

Chceme našim pacientom naďalej poskytovať naše služby aby sa návštevy v pohotovostnej stomatologickej ambulancii  oblúkom vyhli. 

Pri zabezpečovaní bezpečného dezinfekčného prostredia počas ošetrenie robíme veľké preventívne opatrenia, nad rámec našich bežných štandardov starostlivosti sme zvýšili naše už aj tak robustné protokoly o čistote a prísne dodržiavame pokyny ministerstva zdravotníctva.

Vieme, že pre mnohých z nás je toto ťažké obdobie, ale spolu s našimi lekármi, a celým zubným tímom veríme, že toto ťažké obdobie spolu zvládneme. 

V Smile Clinic Vám budeme naďalej poskytovať naše služby čo najbezpečnejším a najzodpovednejším možným spôsobom.

Page last reviewed: 9 októbra, 2021